VT Farm - шаблон joomla Форекс

ПРИЙОМИ Й ЗАСОБИ КОМПОЗИЦІЇ

Композиція та їх складові частини 
 
Готовий карвінговий виріб – це завершений процес вирізаний з овочів і фруктів, вирізаний з одного і того ж продукту і використовується як самостійний, так і в якості складових  компонентів карвінгових композицій.
Термін «композиція» в перекладі з латинської тлумачиться як «складання, поєднання чого-небудь». Людина працюючи над створенням композиції, об'єднує частини так, щоб вони утворили єдине ціле. Наявність цілого - перший закон композиції. Ціле складається з частин; ці частини знаходяться в певному співвідношенні за величиною один з одним та цілим – це пропорції (другий закон композиції). Як розташовані частини цілого один до одного пов’язано з поняттям симетрії. Частини цілого повторюються або певним чином чергуються. І, нарешті, частини об’єднуються навколо чогось головного (в картині це головна дійова особа або група).
 
 
7mm 7c 2pppppppppppp
 
 
 
Карвінгові композиції - об'єднання  між собою художніх компонентів, в  єдине ціле, що становить художній твір.
7ccc 7cccc 7ccccc
 
 
Композиційна якість - умова художньої виразності творів; складається з гармонійності, співрозмірності,цілісності.
Гармонійність форм - характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками.
Співрозмірність форм - частин композиції повинна бути у такому співвідношенні,яке створює правильний масштаб для зорового сприймання кожної з них.
Цілісність форми - можна досягти підбором таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції,за яких вона сприймається як єдиний закономірний організм.Невідповідність елементів форми за одними і тими самими ознаками (пропорції,фактура,колір) призводить до порушення цілісності.
 
 
Прийоми й засоби композиції.
 
 
При побудові форми виробів використовують принципи: симетрії та асиметрії:
Симетрія (грецьке symmetria-співррозмірність) – вид гармонійної форми, важливий засіб побудови орнаментів. У загальному художньому вирішенні предмета, або орнаменту виділяється головна частина,що становить центр композиції (композиційний центр). У тематичній композиції центр—образ головного героя, або основна група задуму в зображенні. В симетричних формах,що декоруються орнаментом,композиційний центр суміщається з центром форми,подається у вигляді розетки чи смуги орнаменту. Центром може стати смуга орнаменту у верхній, середній, чи нижній частинах.
7aa 7fff

 

В асиметричних формах центр може бути де завгодно,але форма повинна урівноважуватися.
Площинно дзеркальна симетрія використовується при побудові орнаментів у вигляді вазонів з квітами,символічних дерев, вінків з рослинних, або змішаних елементів.Застосовуються також стрічкові орнаменти. Центральна симетрія використовується в основному при побудові  розеток або стилізованих квіток.
7a 6aaa

 

Гвинтова симетрія викликає відчуття кругового руху, підкреслює  виразність форм, що входять в композицію. 
В симетрії розрізняють поняття рапорт (мотив). Частину художніх елементів, які ритмічно повторюються по всій довжині і ширині, називають рапортом.
Орнамент (від лат. ornamentum — прикраса) в мистецтві й архітектури – це ритмічне чергування різноманітних зображень, які можуть бути великомасштабними і дрібномасштабними, стилізованими і натуралістичними, мають геометричне (наприклад, меандр), рослинне (акант, пальмета тощо) або інше походження, являють собою упорядкування стилізованих рослинних, зооморфних чи антропоморфних мотивів.
Раппортний орнамент – це декоративна композиція, яка складається з елементів, що ритмічно повторюються, чергуються.
7l
За мотивами орнаменти поділяються на кілька груп:
  1. Геометричний орнамент – складається з поєднаних у кольорі геометричних елементів, які чітко чергуються.
 
7y 7ffffff
 
 2. Рослинний – складається з рослинних елементів, декоративно стилізованих квітів, листя, гілок тощо.
 
7aaaaa 7ffffffff
 
 3. Зооморфний – характеризується орнаментальними композиціями, як реалістичними, так і стилізованими зображеннями птахів, тварин, риби.
7yy 7f

 

 
4. Антропоморфний – стилізоване зображення силуетів людей.
 
7yyy 7k
 
 5. Предметний – складається із зображення предметів побуту, знарядь праці, відпочинку, атрибутики театрального мистецтва, музичних інструментів тощо.
7yyyy 7g

 

 6. Пейзажний – реалістичне або стилізоване зображення мотивів природи, архітектурних пам’яток тощо.
 
7yyyyy 7gg
 
 7. Геральдичний – це композиція із зображенням гербів, орденів, медалей, емблем, значків.
 
7yyyyyy 7kk
  • Типи орнамету:
  • Стрічковий – у вигляді прямої чи криволінійної орнаментальної смужки, що прикрашає середину виробу чи обрамляє його.
7u 7ttt

 

  • Сітчастий – уся поверхня заповнена узором.
7uu 11qqqqqqqqqqqq

 

  • Центричний (розетковий) – окремі елементи орнаменту вписані у квадрат, коло, ромб або інший багатокутник, розташований у центрі.
7uuu 4ggggggggggggg

 

  • Композиція може викликати відчуття динамічності (руху,переміщення) при практично статичних (нерухомих) зображенях. Багато залежить від обраної форми виробу, або побудови орнаменту. Для оцінки статичності площинних форм можна за  модуль прийняти квадрат, для просторових—куб. Видовжений прямокутник динамічніший за квадрат, трикутник за прямокутник, циліндр за куб, конус за циліндр .Динамічнішими показуються предмети й тіла, що мають гострокінцеві, та гострокутні форми. Динамічність композиції може ґрунтуватися на поєднанні симетрії та асиметрії більш або менш складної структури.
При побудові орнаменту важливу роль відіграє ритм. Природа ритму—в повторенні мотивів через певну відстань (зоровий ритм).Занадто протяжний ритм приводить до емоційної втомлюваності.Ритм варто переривати акцентуючими елементами.Частини орнаменту можуть компонуватися за принципом наростання, або згасання ритму, за периметром, або кругом, від центра, або до центра.
Найчастіше використовуються стрічкові і розеткові орнаменти від центра, який є основою стійкості симетричності у всіх напрямках.
Акцент –засіб концентрації уваги на тих чи інших деталях композиції. Може бути деталь більшого розміру, виділення деталі чи мотиву, що вирізняються кольором чи іншими особливостями. Допомагає привертати увагу, урізноманітнювати композицію, глибше розкривати зміст твору.
Динаміка в орнаменті:
1 - в одному напрямку;
2 - від центра;
3 - до центра;
4 - динамічність форм у побудові орнаменту;
5 - рух від центра;                                     
6 - рух до центра;
7 - замкнутий рух по колу.
Існують наступні види композиції:
Фронтальна композиція — це композиція, що розташована в одній площині.
7m
 
 
Об'ємна — це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін. 
7nnn
 
 
Глибинно-просторова — ця композиція, що виконується з передаванням глибини простору. 
 
7nn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последнее изменениеСреда, 01 апреля 2020 16:45
Другие материалы в этой категории: КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ »

Оставить комментарий

Наверх